Tornooien

Recreatieve Tornooien  • INTERNE TORNOOIEN

Onze leden kunnen steeds deelnemen aan interne recreantentornooien.

Zij worden via het bestuur per mail op de hoogte gebracht van de data van deze tornooien.
Wie wenst deel te nemen aan een interne recreantentornooi dient contact op te nemen met

BCAalter : BCAalter@outlook.com

Met vermelding van de categorie en de beide namen.